Filharmonie – paní Soňa Červená

Dostal jsem příležitost fotit vystoupení paní Soni Červené a Vlastimila Harapese. Vystoupení se konalo v Filharmonii Hradec Králové 19. března 2015. Námět byl: Hradecké písničky Jiřího Červeného (otec paní Červené). Byl trochu parafrázován název písničky Jakpak je dnes u nás doma? na Jakpak je dnes u nás v Hradci? Paní Červená se stále hlásí k městu, ve kterém má své kořeny. Celý program byl sestaven z písniček pana Jiřího Červeného, pana Jiřího Suchého a dalších. U klavíru se střídali pan Daniel Wiesner a u písniček Jiřího Suchého pan Jiří Svoboda. Byl to opravdu zážitek vidět tuto paní v jejím věku takto vystupovat.